Bio

Ik ben een performer. Ik probeer ideeën uit te voeren. Al musicerend, dansend en assemblerend probeer ik multidimensionaal te bewegen. Klanken, uitgesproken gedachten of objecten zijn vaak vehikels om ideeën vatbaar te maken. Die ideeën zijn vaak even abstract als hanteerbaar, kleurrijk als voor de hand liggend, contemporain als refererend. En ze zijn vaak in overvloed aanwezig. Een idee proberen vatten betekent dat er zich 20 andere vragen aandienen. Kiezen is verliezen, dus zoveel mogelijk tegelijk geeft misschien een blijk*. In zowel mijn beeldend als time-based werk creëer ik ruimte voor verbeelding. Ruimte om aangehaalde ideeën verder te laten sleeën*. ‘Waarom zou je een idee met de grootste precisie vormgeven als het er met plakband ook staat.’ *Opgelet! Rijmpje.
Colofon Ik word voor performances ondersteund door Campo in Gent en ben resident in de Brusselse Beursschouwburg. Deze website werd mogelijk gemaakt door vzw Noch Verlies. Hij werd gemaakt door Arthur Haegeman. Voor de tekst op deze website word ik geholpen door An Vandermeulen en Charlotte De Sommeviele. Deze word vertaald naar het Engels door Emi Kodama en naar het Frans door Pamina de Coulon. Foto’s op deze website werden onder andere gemaakt door Remi Verstraete, Freddy Willems, Nellie Deboer, Radovan Dranga , Lukas Hoffman, Sarah Gerats, Melissa Verschelde, Sarah Oyserman, Karen Spiessens, Joost Parreyn, Jolien Fagard, Thais Dupont en William van der Voort. Contact: louis(at)louisvanhaverbeke.be Bookings: marijke.vandersmissen(at)campo.nu
nl /en/fr